IT un sociālo mēdiju uzņēmums.
Identitātes / logo / brandbook izveide.
Vizītkartes mājaslapas izstrāde.
Reklāmas un drukas failu sagatavošana.

Pakalpojumi: